BA-053

Category:

Description

GFI-1316 1-1/4″ X 6-1/4″

GFI-1317 5/8″ X 7″

GFI-1318 5/8″ X 5-1/2″

GFI-1319 7/8″ X 3-1/2″

GFI-1320 3/4″ X 4-1/2″

GFI-1321 3/4″ X 8-1/16″