CA-024

Category:

Description

GFI-2235 1-3/8″ X 4-1/2″

GFI-2237 1-1/8″ X .3-1/2″

GFI-2238 3/4″ X 3-1/2″

GFI-2239 1-1/2″ X 5″

GFI-2240 3/4″ X 3-1/2″

GFI-2241 1-1/32″ X 3-11/16″

GFI-2242 13/16″ X 4-1/2″