CO-033

Category:

Description

GFI-4214 1-1/8″ X 4-1/4″   GFI-4215 13/16″ X 2-7/8″   GFI-4216 3/4″ X 3-1/8″   GFI-4217 5/8″ X 2-1/4″   GFI-4218 1-1/4″ X 4-15/16″   GFI-4219 27/32″ X 3-5/8″   GFI-4220 13/16″ X 3-7/16″   GFI-4221 1-3/4″ X 7-1/8″ (PAIRED WITH GFI-13026 3/4″ X 1-1/4″)   GFI-4222 1-3/32″ X 4-1/8″